Wpisy

Dr Marta Kowalczyk Desakralizacja kościołów. Rytuał sacrum czy profanum? w: Nurt SVD 2 (2011), rocznik 45, t. 130, Warszawa (Verbinum)
Dr Marta Kowalczyk Cztery mistyczki, dwa imiona i jeden klasztor, w: Studia Warmińskie XLVI (2009), Olsztyn 2010, s. 295-305. Siostry
Dr Marta Kowalczyk Człowiek sumienia a działalność polityczna w myśli Jana Pawła II w: Forum politologiczne 14 (2012), Olsztyn 2012,