Wpisy

dr Marta Kowalczyk Dzień zaduszny w tradycji katolickiej i polskich obyczajach w: Homo Dei. Przegląd teologiczno-duszpasterski, rok LXXIX (2010), nr
dr Marta Kowalczyk Uroczystość Wszystkich Świętych w nauczaniu Kościoła i polskich tradycjach ludowych w: Tarnowskie Studia Teologiczne, t. XXVIII/1, Tarnów
Dlaczego Matki Kościoła? w: Kowalczyk M., Dlaczego Matki Kościoła, Ateneum Kapłańskie, zeszyt 2 (615), t. 157, Włocławek 2011, s. 335-343.
dr Marta Kowalczyk Kształcenie osób niepełnosprawnych na poziomie uniwersyteckim w Polsce. Podstawowe problemy i propozycje rozwiązań w: W służbie Bogu