Wpisy

Zaduszki
dr Marta Kowalczyk Dzień zaduszny w tradycji katolickiej i polskich obyczajach w: Homo Dei. Przegląd teologiczno-duszpasterski, rok LXXIX (2010), nr
Read more.
Uroczystość Wszystkich Świętych w nauczaniu Kościoła i polskich tradycjach ludowych
dr Marta Kowalczyk Uroczystość Wszystkich Świętych w nauczaniu Kościoła i polskich tradycjach ludowych w: Tarnowskie Studia Teologiczne, t. XXVIII/1, Tarnów
Read more.
Dlaczego Matki Kościoła?
Dlaczego Matki Kościoła? w: Kowalczyk M., Dlaczego Matki Kościoła, Ateneum Kapłańskie, zeszyt 2 (615), t. 157, Włocławek 2011, s. 335-343.
Read more.
Kształcenie osób niepełnosprawnych na poziomie uniwersyteckim w Polsce.
dr Marta Kowalczyk Kształcenie osób niepełnosprawnych na poziomie uniwersyteckim w Polsce. Podstawowe problemy i propozycje rozwiązań w: W służbie Bogu
Read more.