Cztery mistyczki, dwa imiona i jeden klasztor

Dr Marta Kowalczyk

Cztery mistyczki, dwa imiona i jeden klasztor, w: Studia Warmińskie XLVI (2009), Olsztyn 2010, s. 295-305.

Siostry Gertruda i Mechtylda von Hackeborn, Mechtylda z Magdeburga i Gertruda Wielka – to cztery mistyczki zamieszkujące w XIII wieku klasztor w Helfcie. Z powodu zbieżności imion zdarza się, że ich dzieła oraz przeżycia duchowe mylnie przypisywane są niewłaściwym osobom. Dlatego artykuł prezentuje wszystkie cztery święte wraz z ich dorobkiem intelektualnym oraz pojawiającymi się w literaturze błędami, poszerzając wiedzę o średniowiecznej duchowości kobiecej i jej roli dla Kościoła.

Czytaj dalej

Człowiek sumienia a działalność polityczna w myśli Jana Pawła II

Dr Marta Kowalczyk

Człowiek sumienia a działalność polityczna w myśli Jana Pawła II

w: Forum politologiczne 14 (2012), Olsztyn 2012, s. 275-294.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, która została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 roku już w pierwszym artykule podkreśla, że „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa”[1]. W artykule 18. tego samego dokumentu zadeklarowano ponadto, iż „Każdy człowiek ma prawo do wolności myślenia, sumienia i religii”[2], co podkreśla ważność powyższych wartości zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i całych grup, społeczności i narodów.

Czytaj dalej