O autorce

Dr hab. Marta Kowalczyk – ur. w 1976 r. w Elblągu. Absolwentka Instytutu Kultury
Chrześcijańskiej i UWM w Olsztynie. Prowadziła  zajęcia na Uniwersytecie
Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu. Od 2008 roku prowadzi
wykłady zlecone na kierunku Nauk o Rodzinie Wydziału Teologii UWM w
Olsztynie. Jest członkiem rady duszpasterskiej Diecezji Elbląskiej i autorką
m.in. książek dotyczących duchowości kobiet w serii Matki Kościoła,
podręczników „Codziennik współczesnego seniora” i „Niezbędnik Ojca” –
dotyczących terapii zajęciowej oraz wielu artykułów dotyczących historii
duchowości, szeroko rozumianych chrześcijańskich tradycji i rytuałów
świątecznych oraz problemów osób niepełnosprawnych, które od lat dotyczą
także jej samej. Współpracuje z gazetą  osób niepełnosprawnych „Razem z Tobą”
oraz elbląską gazetą internetową PortEl.pl

 

ORCID0000-0001-7373-2227,

https://orcid.org/0000-0001-7373-2227