Archiwum kategorii: Publikacje

Zaduszki

dr Marta Kowalczyk

Dzień zaduszny w tradycji katolickiej i polskich obyczajach
w: Homo Dei. Przegląd teologiczno-duszpasterski, rok LXXIX (2010), nr 4 (297), Kraków 2010, s. 68-80.

Wstęp

W Kościele Zachodnim obchodzony 2 listopada Dzień Zaduszny, choć treściowo połączony jest obecnie z poprzedzającą go uroczystością Wszystkich Świętych, to jeszcze niedawno w zaskakujący dla przeciętnego człowieka sposób, nawiązywał w swej obrzędowości do współczesnych zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Kapusta i pierogi z grzybami, kutia i obdarowywanie się prezentami, jak opowiadają pochodzące z różnych krajów stare księgi to zwyczaje, które towarzyszyły niegdyś dniom, w których wspominano zmarłych.

Czytaj dalej

Uroczystość Wszystkich Świętych w nauczaniu Kościoła i polskich tradycjach ludowych

dr Marta Kowalczyk

Uroczystość Wszystkich Świętych w nauczaniu Kościoła i polskich tradycjach ludowych

w: Tarnowskie Studia Teologiczne, t. XXVIII/1, Tarnów 2009, s. 93-118.

  1. Wstęp

Dla jednych to po prostu dzień wolny od pracy, dla innych obowiązek kojarzący się z dbaniem o groby zmarłych osób z rodziny, dla jeszcze innych czas wspomnień o tych, którzy odeszli i refleksji nad życiem, śmiercią i tym, co może być po śmierci…

Czytaj dalej

Dlaczego Matki Kościoła?

Dlaczego Matki Kościoła?

w: Kowalczyk M., Dlaczego Matki Kościoła, Ateneum Kapłańskie, zeszyt 2 (615), t. 157, Włocławek 2011, s. 335-343.

Wstęp

Seria wydawnicza zatytułowana „Matki Kościoła” ma na celu ukazanie rzeszy czytelników, różnych form pobożności chrystologicznej, która zrodziła się z przeżyć mistyczek, aby budować na chwałę Boga, duchową wspólnotę wszystkich wiernych. Głębokie doświadczenia wewnętrzne kobiet – matek, wdów i panien – pochodzących z różnych stanów i posiadających różne wykształcenie, odegrały na przestrzeni wieków ogromną rolę w rozpoznaniu właściwych postaw wobec tajemnic bożych i prawd objawionych zawartych w Piśmie św. Tym samym spowodowały one wśród ludu bożego wzrost wiary poprzez kultywowanie różnorodnych praktyk religijnych oraz zajęcie określonych postaw wobec zachodzących w świecie przemian historycznych i moralnych. Niewątpliwym wprowadzeniem w modlitwę mistyczną dla wszystkich zainteresowanych głębszą duchowością może być „Modlitewnik Matek Kościoła”. Zagłębić się ze zrozumieniem w tajemnice objawień tych niezwykłych kobiet, w ich macierzyństwo duchowe, i rozsmakować się w ich twórczości pozwolą natomiast kolejne tomy serii, która począwszy od pozycji „Życie i myśl religijna św. Mechtyldy von Hackeborn” powstaje w wydawnictwie Flos Carmeli.

Czytaj dalej

Kształcenie osób niepełnosprawnych na poziomie uniwersyteckim w Polsce.

dr Marta Kowalczyk

Kształcenie osób niepełnosprawnych na poziomie uniwersyteckim w Polsce.

Podstawowe problemy i propozycje rozwiązań

w: W służbie Bogu i człowiekowi. Księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny ks. kan. prał. dr. Wiesława Mikołaja Więcka, A. Bielinowicz (red.), Olsztyn 2013, s. 291-301.

Wstęp

Według danych szacunkowych osoby niepełnosprawne stanowią 14 proc. ogółu ludności, z czego ok. 3, 5 proc. dotkniętych jest inwalidztwem ciężkim. W Polsce jak wykazał spis powszechny z roku 2002 żyło ponad 5 mln osób niepełnosprawnych, co stanowiło 14,3 proc. ogółu społeczeństwa. Obecnie osoby niepełnosprawne stanowią 10, 76 proc. ogółu społeczeństwa. Przy czym według danych GUS w III kwartale 2010 roku liczba osób powyżej 15. roku życia funkcjonujących w Polsce z różnego typu niepełnosprawnością wynosiła 3414 tys. osób, z czego zaledwie 5, 9 proc. posiadało wykształcenie wyższe[1].

Czytaj dalej

Desakralizacja kościołów. Rytuał sacrum czy profanum?

Dr Marta Kowalczyk

Desakralizacja kościołów. Rytuał sacrum czy profanum?

w: Nurt SVD 2 (2011), rocznik 45, t. 130, Warszawa (Verbinum) 2011, s. 207-227.

Wstęp

W laicyzującej się Europie coraz więcej kościołów traci swój sakralny charakter. Adaptowane są do celów świeckich, wzbudzając niejednokrotnie swoim nowym przeznaczeniem oburzenie społeczne a nawet protesty i manifestacje. Przekazywanie świątyń na cele świeckie pozostaje niezrozumiałe szczególnie dla ludzi starszych, którzy zazwyczaj nie zdają sobie sprawy, że procedura ta jest bardzo stara i praktykowana była przez Kościół w wiekach poprzednich przede wszystkim w odniesieniu do budowli, które uległy ruinie, zostały zalane przez powódź, spalone lub po prostu opuszczone przez wiernych.

Czytaj dalej